torsdag 14 juni 2012

20-tal nya jobb till Sigtuna kommun när Wist Last & Buss etablerar sig i Arlandastad


Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) fortsätter sin offensiva satsning för att få fler företag att etablera sin verksamhet i Sigtuna kommun. Företaget Wist Last & Buss har beslutat att köpa 13 000 m2 mark av kommunen i Arlandastad. Etableringen innebär förutom ett 20-tal nya arbetstillfällen även ett ekonomiskt tillskott till kommunen på 13 miljoner kronor.

Nordens största privata återförsäljare av Volvos lastbilar och bussar, Wist Last & Buss, väljer i och med markköpet i Arlandastad att etablera sig i Sigtuna kommun. Platsen är vald för sin strategiska placering i norra Stostockholm som kommer att kunna ge en nära och bra service till kunderna.

På det område som Wist Last & Buss förvärvar kommer en toppmodern anläggning för försäljning, service och reparationer av lastbilar och bussar att uppföras.

En viktig del av kommunens näringslivsstrategi bygger på att erbjuda intresserade företag detaljplanelagd mark i en kommunikationsintensiv miljö, med Arlanda flygplats, E4 och Ostkustbanan inom korta avstånd. Kommunen arbetar också med tillgång till bostäder och bra boendemiljö, med platsgaranti i förskola och ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv som självklara delar. Helheten i erbjudandet är det som lockar många företag att etablera sig i just Sigtuna kommun.

Vårt offensiva näringslivsarbete fortsätter att ge resultat. Vi är glada och stolta över att det välrenomerade företaget Wist Buss & Last valde Sigtuna kommun och Arlandastad som etableringsort. De 20-talet nya jobben blir ett viktigt tillskott till vår redan starka arbetsmarknad.

Vi har redan haft en första diskussion om möjligheter till samarbete mellan Wist Buss & Last och Arlandagymnasiet med sitt fordonsprogram. Det skulle stärka den för kommunen viktiga logistikbranschen ytterligare.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger