tisdag 21 augusti 2012

Kommunledningens satsning på landbygden fortsätter - avsiktsförklaring om ny bygdegård och bollhall i Odensala klar!

Kommunledningen (S)+(C)+(MP) vill se en boll hall och bygdegård i Odensala och har teckant en avsiktsförklaring med Odensala bygdegårdsförening om en gemensam satsning.


Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet; Miljöpartiet) satsar på utveckling i hela kommunen. Nu tas ett steg mot en kombinerad bollhall och bygdegård i Odensala. Centerpartiets kommunalråd Bosse Andersson (C) har idag skickat följande pressmeddelande: 

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun vill 
åstadkomma en kombinerad bollhall för skolverksamhet och bygdegård i Odensala. För att åstadkomma detta kommer en avsiktsförklaring om samarbete med Odensala bygdegårdsförening att tecknas. Detta blir en viktig del av kommunledningens arbete med att stödja utvecklingen i Odensala-området.

I Odensala-Herresta finns i dag förskola, skola och fritidsverksamhet. Verksamheterna saknar dock bollhall och elevernas idrottsundervisning förläggs därför till Märsta. Kommunen har nyligen förvärvat fastigheten Odensala prästgård för att möjliggöra för nya bostäder i Odensala. Det är därför även kommunledningens uppfattning att det på sikt behövs en ny samlingslokal för föreningslivet och de boende i området. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 avsatt 200 000 kronor för att utreda frågan.

-          Kommunledningen fortsätter satsningarna på en livskraftig landsbygd. Med utbyggd förskola, nya bostäder och en ny samlingslokal bidrar vi till utvecklingen i Odensala-området. För oss är det viktigt att samarbeta med det lokala förenings- och näringslivet vilket vi nu gör genom en avsiktsförklaring med Odensala bygdegårdsförening, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd Sigtuna kommun, i en kommentar.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger