onsdag 16 december 2009

Detaljplan klar för över 100 nya bostäder i Märsta - byggstart 2010

40 hyresrättslägenheter och drygt 60 småhus är planerade att byggas i det helt nya bostadsområdet Övre Ekilla i Märsta. Imorgon tar kommunfullmäktige beslut om detaljplanen samtidigt som vi säljer del av markområdet till det kommunala bostadsbolaget AB Sigtunahem.

Vi i kommunledningen har under fler år satsat stort på att utveckla Märsta. Befolkningsutvecklingen är mycket positiv och attraktiviteten ökar. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg när vi öppnar upp ett helt nytt bostadsområde med över 100 nya bostäder. Vi vill se en blandning av upplåtelseformer i bostadsområdena. Därför är det glädjande att Övre Ekilla kommer att innehålla båda hyresrätter och egna hem. En helt ny huvudgata mellan Stationsgatan och Aspvägen kommer att byggas redan under 2010. Förutom att garantera en bra och säker väg in till det nya området, kommer gatan även förbättra trafiksituationen i Märsta och möjliggöra en ny dragning av en busslinje. Dessutom byggs en gång- och cykelväg parallellt med gatan.

Det nya bostadsområdet Övre Ekilla avrundar tätorten Märstas bebyggelse i nordväst. Idag består området i huvudsak av åkermark. Det angränsande kulturlandskapet, med bland annat Droppsta, värnas. De befintliga fotbollsplanerna på Aspen behålls och ytor för lek och aktiviteter har sparats i den östra delen av området.

Småhustomterna kommer vara mellan 600 och 800 kvadratmeter stora.

Parallellt med den nya huvudvägen kommer även en gång- och cykelväg att byggas.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger