tisdag 2 mars 2010

Klart med ny stor företagsetablering!
Efter intensiva förhandlingar är ännu en stor näringslivsetablering till kommunen klar. Kommunen kommer att sälja över 34 000 kvadratmeter mark i Arlandastad till Logistic Contractor för 20 532 000 kronor. Logistic Contractor kommer uppföra en byggnad på över 18 000 kvadratmeter.

Logistic Contractor kommer i sin tur hyra ut fastigheten. Vem hyresgästen är kan jag av sekretessskäl ännu ej berätta, men som framgår av ytorna så handlar det om en stor näringslivsetablering. Inom tre veckor kommer det offentliggöras vem hyresgästen är och vilken verksamhet som ska bedrivas.

Markområdet som kommunen nu säljer ligger i det nyligen öppnade delen av Arlandastad, som angörs av den nya Uppfinnarvägen. I området har kommuen redan sålt mark till Schenkers logistikcenter, Riksbanken och ett tvätteri.

Det är glädjande och viktigt att kommunledningens offensiva näringslivs- och exploateringspolitik ger resultat. Det ger nya företag, nya jobb och intäkter till kommunen. Extra viktigt är det när arbetsmarknaden i vårt land som helhet är fortsatt mycket dålig.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger