måndag 7 februari 2011

Klart för byggande av 115-125 nya bostäder i Övre Ekilla

Panområdet Övre Ekilla (Stadsbyggnadskontoret)
Kommunledningen vill utveckla ett nytt bostadsområde i Märsta med cirka 115-125
småhus/lägenheter som avrundar tätorten mot nordväst. En detaljplan har tagits fram och beslutats om i slutet på 2009. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avvisade överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till regeringen. Efter lång handläggningstid på Miljödepartementet nåddes Sigtuna kommun idag av beskedet att även regeringen undanröjt överklagandet.

AB Sigtunahem kommer att bygga 50-60 nya hyresrätter och Peab kommer att bygga 60-65 småhus i området. Dessutom har kommunen sålt en bit mark till den lokale entreprenören Carina Gustavsson som ska bygga ett mindre flerbostadshus med fyra ettor som är tänkta att bli hyresrätter för ungdomar. Läs mer här: http://johanssonanders.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

En ny lokalgata ska byggas runt området och kommer att förbinda Stationsgatan med Aspvägen.

Stora delar av de skogsbeklädda kullarna norr och väster om befintlig bebyggelse samt grönområden och åkermark säkerställs som naturmarksområde. Markområden för lek och rekreation planläggs för friluftsliv.

Övre Ekilla blir en viktig del i utvecklingen av Märsta. Fler invånare får möjlighet att välja ett nytt boende och vi kommer att kunna välkomna ännu fler personer till vår kommun. Fler bostäder behövs i Stockholmsregionen. Sigtuna kommun tar sitt ansvar.

Planillustration Övre Ekilla (Stadsbyggnadskontoret)

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger