onsdag 23 februari 2011

Med Moderaternas infrastrukturpolitik behöver vi återinföra banvaktarstugorna och kommunen får lägga ut för nya tågväxlar

Återinför banvaktare och banvaktarstugor mellan Märsta och Stockholm till moderaterna genomfört nödvändiga investeringar! (Foto: Sveriges Järnvägsmuseum)

Då har det hänt igen. All pendeltågstrafik mellan Märsta station och Upplands Väsbys station ställdes in i drygt tre timmar, under rusningstrafik (06:00-09:00). Därefter har pendeltågstrafiken dragits med förseningar på upp till 45 minuter. Även SJ-tågen och Arlanda Express drogs med kraftiga förseningar och flera inställda tåg. Orsaken är enligt Trafikverket, som så många gånger tidigare, växelfel.

Oförmågan hos de ansvariga moderata politikerna att göra något åt kvalitetsbristerna är total. Vi finner oss inte i alla inställda och försenade tåg. Nu får det vara nog

Resenärerna på SJ:s Uppsalapendeln och SL:s pendeltåg har i många år drabbats av försenade och inställda tåg samt dålig service och information. Speciellt illa har det varit under höstar och vintrar. Nu visar det sig att situationen inte förbättras, utan tvärtom försämras. Sigtuna kommuns politiska ledning har vid ett otal tillfällen krävt åtgärder för att åstadkomma förbättringar. Ingenting har hänt. Idag var SL:s ersättningsbussar otillräckliga och mycket sena.

Vi har haft allmän tågtrafik här i landet i 155 år. Det kan väl ändå inte komma som en överraskning att det faller löv på hösten och snöar på vintern

Våra invånare och de 26 000 personer som jobbar i vår kommun varje dag kan inte ha det på det här sättet. Jag kräver att SL och Trafikverket återinför banvaktarstugor med banvaktare på sträckan Märsta-Stockholm till dess att nödvändiga upprustningar och kapacitetsförbättringar har genomförts. Dessutom erbjuder jag SL och Trafikverket att Sigtuna kommun kan lägga ut de pengar som behövs för att installera nya växlar tills nödvändiga medel skakas fram av staten.

Fakta om banvaktarstugor och banvaktare:

Banvaktstugor uppfördes så banvaktaren kunde bo nära järnvägssträckan han ansvarade för. År 1872 uppförde SJ sina första, för tiden, moderna ”Banvaktstuga 1870”, som ersatte de äldre betydligt mindre kurerna. Banvaktaren hade att ansvara för en sträcka på mellan 2,5 till 4 km och använde sin dressin för att inspektera sitt ansvarsområde.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra Anders. Driv på hårt i den här frågan. Du kan ju få saker att hända!

Mattias sa...

Återigen så fokuserar Anders Johansson på frågor som han inte kan påverka.

Istället för att lösa problemen i skolan så riktas kraften åt andra håll där han bara kan tycka och tänka. Det är i vår kommun som vi behöver satsningar
På lärare, skolresurser och trygghet, inte byggnader betong och stora idolaffischer....

Är Anders Johansson på väg att bli rikspolitiker?

Det kan väl inte vara rätt att så lite kraft och fokus går till skolan i en kommun där vi nu rankas längre ner än Botkyrka.
283 plats av 290.

Anonym sa...

http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommunrankningen-hela-listan


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger