tisdag 8 februari 2011

Kommunledningen planlägger för nytt stort arbetsplatsområde söder om Brista kraftvärmeverk i Märsta

På kartan syns området söder om Brista som nu ska planläggas för nya företagsetableringar


Just nu pågår en stark utveckling i området runt kraftvärmeverket i Brista i Märsta, Sigtuna kommun. Fortum miljardinvesterar i ytterligare ett kraftvärmeverk i området som ska ge regionen ytterligare fjärrvärme och el. I samband med det har Sigtuna kommun redan detaljplanelagt ytterligare kommunal mark i området som gör en ny bro över ostkustbanan in till Bristaområdet möjlig samtidigt som den omlastningscentral för flygbränsle från järnväg som finns kan få utvidgade användningsområden. Flera nya arbetsplatsetableringar väntas i närtid.Nu vill kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ta ett steg till. På kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 14 februari kommer Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att planlägga ett stort markområde söder om Brista. Även detta för arbetsplatsändamål. Det är fastighetsföretaget KilenKrysset som där har för avsikt att etablera ett verksamhetsområde med inriktning på logistikföretag.


Det nya arbetsplatsområdet kommer att växa fram både på den västra och östra sidan av Ostkustbanan och totalt omfatta fler hundra tusen kvadratmeter mark. En skyddszon mot småhusfastigheterna söder om det nya arbetsplatsområdet kommer ingå som en förutsättning för planarbetet. Se karta.Sigtuna kommun växer och utvecklas. För att kunna bidra till ännu fler företagsetableringar har kommunledningen beslutat gå fram med förslaget om ett helt nytt arbetsplatsområde. Det kommer att ge tillväxt och hundratals nya arbetstillfällen till kommunen

1 kommentarer:

Anonym sa...

Kommer det finnas rekreationsområden kvar i Rosersberg med omnejd eller är planerna ett enda stort industriområde samt kontorskomplex?


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger