torsdag 24 februari 2011

Systemet för att ta emot ensamkommande flyktingbarn har totalhavererat. Dags för migrationsminster Billström att avgå!

Lika glada som fotot är vi inte över hur Migrationsminstern sköter politiken kring de ensamkommande flyktingbarnen. Fr.v Migrationsverkets genereldirektör Dan Eliasson, kommunalrådet Anders Johansson (S), migrationsminister Tobias Billström (M)

Bakgrund
Den 1 juli 2006 flyttades ansvaret för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar från staten till kommunerna. Staten och Kommunförbundet gjorde den gemensamma bedömningen att det var kommunerna som tillsammans skulle kunna ordna det bästa mottagandet och erbjuda barnen de mest hemlika boendeförhållandena.

Fyra kommuner utsågs till s.k. ankomstkommuner, däribland Sigtuna. Dessa skulle ha hand om barnen i maximalt en vecka innan de sedan slussades vidare till sådana kommuner som sagt sig villiga att ta hand om barnen under asylprövningstiden, s.k. anvisningskommuner.

Men konsekvenserna av den nya lagen blev inte alls som förväntat. Dels för att anstormningen av ensamkommande barn blev större än vad som förutsågs, dels för att färre kommuner sade sig vara villiga att bli anvisningskommun.

Problemen med det nya systemet uppstod omgående. Sigtuna, och de andra tre ankomstkommunerna, fick i stort ta hela ansvaret, då barnen ”fastnade” i ankomstkommunerna under lång tid, vilket medfört att barnen hinner få permanent uppehållstillstånd i ankomstkommunen och därmed faller det fulla ansvaret på kommunen.

Ankomstkommunerna ansvarar för boende, omsorg och ska utse gode män för samtliga barn. När barnen väl har fått sitt uppehållstillstånd ansvarar man för att rekommendera särskilt förordnade vårdnadshavare till tingsrätten.

Antalet asylsökande flyktingbarn har enligt Migrationsverkets statistik gått från 388 barn 2004 till 2 393 barn 2010.

Nuläget
Precis som rapporterats i media under dagen, bland annat i SR:s Ekonyheterna, förvärras situationen nu allt mer. Ännu fler barn strömmar till Sverige. Till detta märks redan nu att krisen i Nordafrika har lett till ökade flyktingströmmar. Det har redan anlänt barn från Tunisien till Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun ansvarar idag för 93 barn och många fler väntas inom kort
Nettoökningen av antalet barn har under de senaste veckorna varit 5 barn per vecka.
De är mycket svårt för Sigtuna kommun att skicka barn vidare till anvisningskommuner då befarar att barnen ska få permanent uppehållstillstånd i deras kommun.
53 barn har kommit till Sigtuna kommun inom den senaste tremånadersperioden, vilken är den maxtid som en asylutredning får ta. Sigtuna kommun kommer nu att få en extremt stor belastning genom att inte bara ta emot mängder av asylsökande barn under asylprövningsprocessen utan också genom att få ett långvarigt ansvar de barn som får permanent uppehållstillstånd.

Krav på att staten återtar ansvaret och att statsrådet Billström avgår
Sigtuna kommun och jag har under fler år med kraft påtalat bristerna i statens hantering och den ohållbara situationen. Kritiken har framförts vid ett flertal tillfällen genom skrivelser, debatter och vid ett besök av statsrådet och generaldirektören i kommunen i juni 2009.

Nu har ministern haft lång tid och många chanser på sig att rätta till problemet. Det enda som har hänt är att han har staplat det ena misslyckande på det andra. Hans totala brist på handlingskraft och förmåga att lösa denna utmaning är så påtaglig att han nu bör avgå som statsråd och lämna över till någon som får nödvändiga beslut på plats.

Konceptet med anvisningskommuner sprack. Barnen skulle stanna hos oss maximalt i en vecka, nu ansvarar vi för barnen upp till ett halvår. De bor i förläggningar, vilket inte alls är i linje med det goda mottagande som lagstiftaren ville med sin lagändring.

Flera anläggningar i kommunen har gjorts om för att kunna fungera som förläggningar. I dagsläget har Sigtuna kommun 93 barn som väntar på att få komma vidare till andra kommuner.

I Sigtuna kommun har vi under många år arbetat enligt barnkonventionen och hela tiden ansträngt oss för att se till barnens bästa. Den situation som de ensamkommande barnen har i vårt land är inte alls med barnens bästa som utgångspunkt.

Snabbare asylprocess bra för barnen
- men Sigtuna kommun riskerar att bli permanent ansvarig för många barn
En snabbare asylprocess för barnen är naturligtvis välkommen men det leder till att beslut om permanent uppehållstillstånd kan komma att lämnas till många barn som Sigtuna kommun har ansvaret för. Eftersom vistelsebegreppet gäller betyder det att Sigtuna kommun då också per automatik blir permanent ansvariga för barnen. Det innebär bland annat att kommunen ska ordna med boende, försörjning och utbildning. Men det innebär också att vårdnadshavare för samtliga barn ska ordnas.

Det är i grunden mycket glädjande att asylprocessen kortas och att barnen kan få ett snabbt besked om de får stanna i Sverige eller inte. Men för Sigtuna kommuns del kan detta leda till en kris. Hur ska vi som en relativt liten kommun snabbt kunna ta totalansvaret för 70 till 80 barn och dessutom få fram vårdnadshavare till dessa?

Vi har som en av fyra ankomstkommuner redan tagit orimligt stort ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen. När nu även denna börda ska läggas på våra axlar blir det ohållbart. Nu måste staten ta tillbaka ansvaret för de ensamkommande asylsökande flyktingbarnen

7 kommentarer:

Mattias sa...

Anders Johansson väljer föga förvånande att skylla sitt eget misslyckande på andra. Det är någon annans fel att den bedömning han gjorde inte landade. Kanske borde S redan från början varit kritiska nog att göra bedömningen att dessa barn behövde mer en två veckors fristad!

Sigtuna kommun har idag en av landets sämsta skolor med en fortsatt sjunkande ranking 283 plats för att vara exakt. (Skolvärlden)
Det är även här tydligt att ledningen med Anders Johansson i spetsen väljer att skylla Sigtunas problem på andra beslutsfattare istället för att lösa problemen själva.
Socialdemokraterna i denna kommun pekar finger åt politikerna som styrde ett decennium tillbaka, på friskolorna, eller på att statens komunaliserande av skolan. Sen använder man statistik för att säga att man i alla fall satsar mer nu (menar han då nya dyra bad).... För en månad sedan försökte Anders Johansson till och med påstå att mina grannar ville ha sina barn på Rävstaskolan i ett utspel. Att de tycker motsatsen och att de inte ens blivit tillfrågade är något underligt tycker jag, tycker inte ni?

Vi har nu även en växande produktion av dyra hyresrätter i kommunen. Vi bygger mer än de flesta kommuner i landet i ett läge då byggnation är dyr. Titta bara på vad det kostar att bygga ett hus själva idag. Blir detta nästa problem för Sigtuna kommuns socialdemokratiska ledning? Nästa problem att skylla på någon annan?
Det blir en stor ekonomisk belastningen för oss skattebetalare om Sigtuna Hem måste ta ut högre hyror än vad de boende kan betala. Tomma lägenheter som bara socialen har råd att använda kan bli nästa ekonomiska bomb i kommunen. Vi har haft lågkonjunkturer förut och just nu drabbar den resten av Europa.

Kommer Anders Johansson då åter skylla på andra. Är det då EU, Reinfelt eller kanske bankerna som ska bli syndabockarna?

Siguna Kommuns innevånare behöver bättre skola och trygghet - inte nya byggnader.

Anonym sa...

Tvärtom! Jag rekommenderar dig att följa vad som händer i politiken.
Jag vill att ni stänger gränserna totalt. Det är totalt ansvarslöst att ta emot folk medan vi inte ens har tak över huvudet för oss själva, vad är det för ett "system".

Jag tycker numera, att de som hejar för en fortsatt hög invandring och
som hejade för det också förra året, ska i det här läget ta minst två
inneboende i sin villa eller bostadsrätt så att ni vet vilket läge
råder just nu.
Så borde göra också Lena Sundström och flera andra välbärgade
medborgare som får sin leverbröd från media. Lena Sundström är bland
de mest ansvarslösa och verkar ha noll koll på vilka konsekvenser
hennes tokiga ideer får för den vanliga medborgaren. Speglar hennes
utrop kanske om det nya sättet att visa att jasägaren har
pengar/skulder, att man äger? Att man själv är lång ifrån
bostadslösheten? Hur många inneboende har de här människorna berättad
att ha hos sig? Sådana som jag? Hur många har de berättat att ta hos
sig av de som de vill att ska slussas till Sverige till trångboddheten
eller hemlösheten?"Systemet för att ta emot ensamkommande flyktingbarn har totalhavererat. Dags för migrationsminster Billström att avgå!"

Ni som tagit emot överdosering av flyktingar ska avgå!

=========>

Politikerna bor inte som folket.

”ABC 2010-01-25 kl 19:15
Reporter : Charlotte Permell

De bor inte som majoriteten av medborgarna. Bara 9 av länets 77
politikerna bor i en hyreslägenhet.

Om man förvandlar det här till procentsatser, så bor 42% av invånare i
hyreslägenheter medan bara 12% av kommunalråden bor i en
hyreslägenhet.

Frågan är förstås hur det påverkar hyreslägenhetspolitiken. Det finns
tydlig samband mellan hur länets topp politiker bor och hur
hyresrätten behandlas i besluten. ABC 2010-01-25 kl 19:15”

Då är det inte överraskande att de inte förstår det konkreta läget att
vara bostadslös
vuxen år efter år medan det delas förtur under din näsa till människor
under 26 år, flyktingar, knarkare, alkoholister, ensamma mammor med
betalningsanmärkningar, studenter, invandrare utanför Europa, dvärgar,

Politiker förstår inte siffror, eftersom siffrorna inte gäller de
själva. De saknar en verklighetsförankring och är helt enkelt
självcentriska. De vill ha det trycket på bostadsmarknader som
invandrare gör, för att få upp värde på sina dyrbetalda bostadsrätter
och villor.

Det är just de politiker som vill ha hit massinvandring, som själva har det bra.
De uppfattar världen genom sin egen vardag som vi alla gör. De tror
att alla som kommit till Stockholm från västerländerna bor som de
själva och deras vänner gör, eller i.a.f. Inte mycket sämre.

De kanske tror att det är fantasi, att 10 000 stockholmare söker
boende aktivt varje vecka, fast det framgår av Sthlm bostadsköns
statistik. De inte vill fatta att det är sant. Det är vad man menas
med ansvarslös invandringspolitik!

Och det är vårt uppgift att väcka de. Borta med grupper med förtur och
stopp för invandring tills lägenheterna har byggts i en tillräcklig
omfattning.

Alla de som hejar för en fortsatt hög invandring bör
ta in ett eller ett par flyktingar som inneboende, eller tvärtom, bli
själv en inneboende hos t.ex. muslimer i Rinkeby som jag själv varit
tvungen att göra en par år sedan. /New Yorker Worker

”Just nu bor de först och främst i en egen villa (49%), bostadsrätt
(39%), och hyreslägenhet (12%).

Per Ankersjö (C) och Joakim Larsson (M), Christian Ottosson, Hudding
är tre av de nio som bor i en hyreslägenhet.

http://svtplay.se/v/2307425/abc/25_1_19_15?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2307758/sb,p103287,1,f,-1

Anonym sa...

Jag vill också bli en ensamkommande flyktingbarn!

Jag har stått över åtta år i bostadskön och inte fått förstahandskontrakt. Tack vare olika grupper som hela tiden får förtur.

Jag vill också börja mitt liv! jag har flyttat en gång per år under åtta års tid då jag fixat kortfristiga lösningar p.g.a. det inte har funnits lägenheter.
Jag är för fan 37 redan!

När ska mitt liv få börja?!

Jag undrar inte längre att det finns Malmö skytt efter allt det här som hänt.

Endast flyktingar & invandrare verkar längre få någon rättvisa i det här skitsamhället."2,2 miljoner för villa till ensamkommande"
http://politisktinkorrekt.info/2011/02/18/22-miljoner-for-villa-till-ensamkommande/

Anonym sa...

Snälla Mattias. Har du tänkt varför du vill ha hit just muslim barn? varför ska vi hela tiden hjälpa bara somalier? har du någon egen förklaring för ditt beteendet?

Vi har ju inte lägenheter så på så sätt är ju frågan om invandrare egentligen ens aktuell, men jag bara tänkte fråga om du ens själv vet varför du prioriterar just muslimer. Är du kanske en islamofob? Du är rädd och därför vill gynna just de, mer än ditt eget folk.

Steningehöjdens sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mattias sa...

Bäste Anonym

Mitt inlägg handlar i inte om vilka människor som ska vara välkomna till vår kommun.

Det handlar om att det styrande partiet,Socialdemokraterna löpande väljer att skylla Sigtuna kommuns EGNA problem på andra. Framför allt staten. Det är för mig helt oförståeligt att man efter så långt socialdemokratiskt styre fortfarande har en av Sveriges sämsta skolor trots att man varje år säger att det ska bli bättre.

Vi som innevånare borde vara oroande. Även socialdemokratiska väljare borde vara kritiska och värdera om ledningen gör ett bra jobb.

Anonym sa...

Du har ju sagt att Tobias Billström ska avgå. Han har ju tvärtom försökt hjälpa oss bostadslösa genom att sätta lite broms för flyktingvågor.

Jag är oroat på dig.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger