onsdag 16 mars 2011

Jättesatsning på S:ta Gertruds skola i Sigtuna stad

Skiss på nya köks- och matsalsbyggnaden, S:ta Gertruds skola (Komfast/Fokus arkitektur)

Kommunledningen (S, MP, C) kommer under mars månads kommunfullmäktige bevilja ett extra investeringsanslag för om- och tillbyggnad av S:ta Gertruds skola på drygt 24 miljoner kronor. En helt ny matsalsbyggnad uppförs med tillagningskök, kontor och en ny rymlig matsal. Fler klass- och grupprum skapas av de frigjorda ytor som då skapas i huvudbyggnaden.

Den stora framtidsinvesteringen på S:ta Gertruds skola genomförs för att förbättra inomhus- och utomhusmiljön samt för att kunna ta emot fler elever och personal. En helt nya matsalsbyggnad med eget tillagningskök uppförs i anslutning till idrottshallen.

En ny matsalsbyggnad fyller två syften. Dels skapas en större matsal med eget tillagningskök dimensionerad för skolans framtida elev- och personalantal. Dels kan nuvarande kök och matsal, efter ombyggnad, disponeras som klassrum med tillhörande grupprum.

När dessa ny- och ombyggnader är klara finns förutsättningarna för en tvåparallellig skola F-6 med plats för 350 elever.

I samband med satsningarna på nya lokaler på S:ta Gertruds skola har kommunledningen också beslutat att genomföra satsningar av utemiljön. En utvidgad skolgård, ny lekutrustning nya parkeringsplatser, trafiksäkrare på- och avstigningszon samt varumottagning ingår i investeringarna.

Kommunen växer och utvecklas och då måste investeringarna hänga med. Därför satsar kommunledningen på nya och ombyggda skol- och förskolelokaler. Med storsatsningen på S:ta Gertruds skola klarar vi inte bara skolkapaciteten, vi förbättrar också miljön både ute och inne.


- För att klara det pedagogiska uppdraget och förbättra skolresultaten krävs bra, tillräckliga och ändamålsenliga undervisningslokaler. Det krävs också en spännande och stimulerande utemiljö för eleverna. Med denna tilläggsinvestering ger vi S:ta Gertruds skola mycket fina förutsättningar, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) i en kommentar.

Investeringarna i S:ta Gertruds skola börjar sommaren 2011. Till hösten 2012 beräknas den nya matsalsbyggnaden vara klar. Hela ombyggnationen kommer att vara klar våren 2013.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger