torsdag 21 april 2011

SERVICEPLATS PILSBO OCH EN HELT NY STADSDEL MED 500 BOSTÄDER PLANERAS I SIGTUNA STAD

Socialdemokraterna och Centerpartiet meddelade i valrörelsen att man vill se Serviceplats Pilsbo byggt om man fick väljarnas förtroende. Nu är hela kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) överens om att ta fram en plan för byggande ab Serviceplats Pilsbo, men också en ny klimatsmart stadsdel med bostäder i anslutning till denna. Hela frågan kommer slutligen avgöras i ett rådslag med sigtunaborna där de får säga ja eller nej till det framarbetade förslaget. Detta meddelade Miljöpartiet igår. Med anledning av det positiva beskedet har Socialdemokraterna och Centerpartiet idag skickad pressmeddelandet nedanför.

SERVICEPLATS PILSBO OCH EN HELT NY STADSDEL MED 500 BOSTÄDER PLANERAS I SIGTUNA STAD
- fördjupad medborgardialog och ett rådslag kommer slutligt avgöra om planerna blir verklighet


Socialdemokraterna och Centerpartiet, som båda ingår i majoriteten i Sigtuna kommun, presenterade i valrörelsen ett gemensamt förslag till Serviceplats Pilsbo. Det innebar att de båda partierna under innevarande mandatperiod vill se uppförandet av en livsmedelsbutik och drivmedelsstation vid infarten till Sigtuna stad. De båda partierna ville också se att Serviceplats Pilsbo ska innehålla en tvätthall, en återvinningsstation och en pendelparkering.

Eftersom Serviceplats Pilsbo är beläget vid Pilsborondellen vid infarten till Sveriges första stad Sigtuna lägger Socialdemokraterna och Centerpartiet stor vikt vid byggnadens utformning. Den ska ha träfasad och grästak samt en lågmäld framtoning i övrigt. De båda partierna vill vidare att den som ska äga och driva livsmedelsbutiken och drivmedelsstationen ska lägga stor vikt vid miljöaspekter. Vid sidan av bensin och diesel förutsätts att även biogas och etanol ska kunna tankas. Dessutom bör butiken ha ett tydligt ekologiskt koncept.

Nu har kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) kommit överens om att ta fram en detaljplan som kan förverkliga Serviceplats Pilsbo under mandatperioden.

- Sigtuna stad behöver ytterligare en livsmedelsbutik för att öka konkurrensen. Förhoppningsvis har det en positiv effekt på pris och kvalitet. Dessutom behöver en kommundel med ca 9 000 invånare ett bättre utbud av livsmedelshandel, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar

- En stad av Sigtunas storlek ska naturligtvis ha en välfungerande drivmedelsstation där också förnyelsebara bränslen finns. Dessutom saknar staden idag helt en tvätthall för bilar vilket är oacceptabelt både ur service- och miljösynpunkt, säger kommunalrådet Bosse Andersson (c) i en kommentar.

Men det är inte bara ett detaljplaneförslag till Serviceplats Pilsbo som nu kommer att tas fram.

Kommunledningen kommer tillsammans med NCC inom kort presentera ett förslag på utbyggnad av norra Sigtuna med en helt ny klimatsmart stadsdel. Stadsdelen är tänkt att innehålla ca 500 bostäder i olika upplåtelseformer. Utformningen av den nya stadsdelen är tänkt att ske med stor hänsyn och anpassning till de viktiga lokala värden som finns på platsen. I området kommer det att finnas klimatdeklarerade bostäder, passivhus och småskaligt tillvaratagande av sol- och vindenergi.

- Med vår offensiva politik fortsätter Sigtuna kommun att växa och utvecklas. Nu tar vi steget och planerar för en ny viktigt servicefunktion och många nya bostäder. Platsen är strategiskt viktigt för utbyggnaden av kommunen då det är ett av de större områden som inte störs av flygverksamheten på Arlanda, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar och fortsätter

- I den nya stadsdelen kommer närhet till bra och attraktiv kommunal service som förskolor och skolor vara en prioriterad fråga.

- Vi planerar för en stadsdel med en blandning av upplåtelseformer för bostäderna och där smarta och framtidsinriktade energilösningar kommer att stå i fokus. Bra och mijövänlig kollektivtrafik kommer vara en förutsättning, säger kommunalrådet Bosse Andersson (c)

Förslaget till detaljplaner kommer att tas fram i nära dialog till berörda och intresserade invånare. Programsamråd, samråd och utställning av planförslagen kommer att förstärkas med ytterligare information och inhämtande av synpunkter, än vad som är normalt i kommunala planprocesser. Eftersom Serviceplats Pilsbo och de nya bostäderna innebär en större förändring kommer kommunledningen låta det framarbetade förslaget till plan avgöras i ett rådslag där sigtunaborna kommer att ha möjlighet att slutligt säga ja eller nej till utbyggnaden.

- Genom en fördjupad medborgardialog under själva detaljplaneprocessen och med ett avslutande rådslag om ett ja eller nej till planerna fortsätter vi med det uppskattad rådslagsarbetet som vi har använt oss av många gånger tidigare i Sigtuna kommun, avslutar kommunalrådet Anders Johansson (S)

1 kommentarer:

Gunnar Andersson sa...

Du har fel vissa dagar och vissa tider lyfter södergående flyg norr om Märsta-Sigtuna.
Ger flygbuller över Granby och Hällsboskogen med spridning så visst flygbuller är det.
Glöm inte Livgardets övningar på andra sidan hörs flera mil.

www.flightradar24.com

Gunnar


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger