tisdag 13 december 2011

Sigtuna kommun inför trygghetslarm till alla som vill och behöver utan byråkratisk biståndsbedömning

Den blocköverskridande politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) fortsätter sitt reformarbete för rättvisa och utveckling. Idag beslutar Äldre- och omsorgsnämnden att slopa biståndsbedömningen av trygghetslarm. Beslutet möjliggör för fler invånare att få ta del av den trygghet det innebär att ha ett direktuppkopplat trygghetslarm i den egna bostaden.

Upplevelsen av trygghet och otrygghet är subjektiv, det är svårt för någon annan att bedöma graden av otrygghet en person upplever. Det är ett av skälen till att Sigtuna kommun aldrig avslår en ansökan om trygghetslarm. Det är inte endast äldre eller funktionsnedsatta som i olika livssituationer kan uppleva otrygghet i sin vardag. Tillfällig sjukdom eller rehabilitering drabbar även yngre och i övrigt friska personer.

Sigtuna kommun vill kunna erbjuda alla invånare i kommunen möjlighet att få tillgång till ett trygghetslarm utan att behöva gå igenom en utrednings- och prövningsprocess. I praktiken innebär det att en person som upplever sig otrygg i sitt boende för en kortare eller längre tid kan hyra ett trygghetslarm av kommunen till självkostnadspris, 232 kronor/månad. I priset ingår trygghetstelefon, larmknapp, uppkoppling till Trygghetscentral samt i förekommande fall besök av hemtjänst.

För att få tillgång till trygghetslarm kontaktar den enskilde Sigtuna kommun och anmäler sitt intresse av att hyra ett trygghetslarm. Efter att ett hyresavtal är undertecknat installeras larmet. Någon registrering i socialregistret förekommer inte.

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Anders Fällmar (S) säger i en kommentar:

- Idag avslår vi inga ansökningar om trygghetslarm. Jag ser detta som en extra service till invånare som känner sig otrygga i sin bostad. Vi vet att trygga invånare mår bättre och detta är ytterligare ett steg i riktningen mot att göra kommunen ännu mer serviceinriktad.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger