onsdag 14 december 2011

Ulla-Marie Hellenberg blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun

Ulla-Marie Hellenberg, idag stadsdirektör i Södertälje, blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun
Ulla-Marie Hellenberg blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun. Det beslutade en enig kommunstyrelse vid ett extra sammanträde under onsdagsmorgonen.

Som Sveriges snabbast växande kommun står Sigtuna inför stora utmaningar de kommande åren. I rekryteringen har det därför varit viktigt att hitta en erfaren chef och utpräglad ledare som kan ta sig an det utvecklingsarbete som krävs.

Ulla-Marie Hellenberg är idag stadsdirektör i Södertälje kommun. Hennes erfarenhet att leda kommunens arbete som högste och ytterst ansvarig tjänsteman, det breda kontaktnätet och kunskapen om komplexa samhällsstrukturer kommer att bli en tillgång för Sigtuna kommun.

När vi nu anställt Ulla-Marie Hellenberg som kommundirektör kan vi hälsa en mycket kompetent, erfaren och tydlig chef välkommen som högste ansvarige tjänsteman i Sigtuna kommun. Vi är mycket glada över rekryteringen och vill påstå att vi hos oss kommer att ha en av Kommunsveriges bästa chefer.Ulla-Marie Hellenberg tillträder tjänsten som kommundirektör i Sigtuna kommun den 1 februari 2012. Tills dess är biträdande kommundirektör Roger Petersson tillförordnad kommundirektör.

Ulla-Marie Hellenberg efterträder Greger Svensson som varit kommundirektör i Sigtuna kommun i närmare nio år.

Jag kan hälsa en ny högste ansvarige tjänsteman, Ulla-Marie Hellenberg, välkommen till kommunen. En person som jag ser framemot att jobba mycket nära och intensivt tillsamans med framöver. Arbets- och rollfördelningen mellan den högste ansvarie politikern och tjänstemannen i den demokratiskt styrda organisationen som kommunen är ett spännande samspel som bygger på samförstån och respekt för varandras roller. Det är en dynamik och komplexitet i ledarskapet som exemplvis saknas i det privata näringslivet.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger