lördag 21 januari 2012

Sammanhållning och hårt arbete. Det enda som duger nu

Mitt parti är, precis som partisekreterare Carin Jämtin säger, i en av de absolut svåraste situationerna i historien. Det bara är så. Det beror på många saker. Det bristande förtroendet hos väljarna för partiordföranden är en.


Även om det är sorgligt att behöva byta partiordförande under de förhållanden som nu råder, är det ändå det riktiga beskedet som Håkan Juholt idag har lämnat. Det är en viktig pusselbit i det omfattande arbete som nu måste till för att utveckla politiken och opinionsbildningen för att vi ska bli fler medlemmar och stärka förtroendet i väljarkåren.

Jag har vid en händelse i sak kritiserat Juholt offentligt, och det var efter hans insats i Ekots lördagsintervju. Den kritiken står jag för. Däremot har jag aldrig krävts hans avgång. De avgångskrav som riktades offentligt igår tycker jag var olyckliga i det känsliga läget. Nu behövs samling. Vårt parti ska alltid vara så stort att det finns utrymme för olika uppfattningar om både politikens inriktning och ledarskapet. Så har det alltid varit. Men det kräver att det finns ledare som med bred erfarenhet, kompetens och positiv auktoritet tar hand om ordförandeklubban. Därtill måste personer med andra uppfattningar och erfarenheter finnas i den samlade ledningen. Kunniga och drivande medarbetare/rådgivare är också ett måste. Nu gäller det att snabbt få till den helheten.

Arbetslösheten biter sig fast. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Riskkapitalister lägger beslag på pengar som behövs i äldreomsorgen. Vårdcentraler slumpas bort. Barnfattigdomen och socialbidragsutbetalningarna ökar. Bostadsbristen är enorm i storstadsregionerna. Sverige kan bättre. Sverige behöver en ny regering och för det krävs en mycket starkare socialdemokrati. Det tänker jag försöka fortsätta bidra till efter bästa förmåga.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger