fredag 24 februari 2012

Sigtuna kommun vann i kammarrätten - får ställa krav på bättre miljö och djurhållning i sin livsmedelsupphandling

(Foto: http://www.fotoakuten.se)

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) vill använda sig av konsumentmakten för ökad hållbarhet i samband med upphandlingar. Därför lades nya och långtgående krav in på ekologi, arbetsrätt och djurhållning in som kriterier när kommunen skulle upphandla livsmedel för sin matproduktion till förskolor, skolor och äldreboenden. En anbudsgivare överklagande kommunens tilldelningsbeslut med motivet att det strider mot EU-direktiv och Lagen om offentlig upphandling. Den överklagande parten fick rätt i Förvaltningsrätten i Uppsala i de delar som handlade om kraven på bättre djurhållning.

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun accepterade inte förvaltningsrättens beslut och valde att överklaga domen till kammarrätten. Där har huvudfrågan varit om kommunens krav om kortare tider för transport av djur till slakt, bedövning av alla djur innan slakt och nej till slentrianmässigt användande av antibiotika i djurfodret, brutit mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kammarrätten har prövat överklagandet och kom med sitt beslut igår. Kammarrätten ger Sigtuna kommun rätt. I sina domskäl skriver Kammarrätten att kommunen har rätt att ställa djuretiska krav. Upphandlingen har enligt Kammarrätten gått helt rätt till och samtliga delar i den överklagandets partens framställan undanröjs.

Kammarrätten beslut är mycket glädjande och viktig för hela Kommunsverige. Jag är stolt över att Sigtuna kommun har gått i spetsen för att kunna använda sin konsumentmakt för att driva på för bättre miljö och djurskydd. Det känns bra att kunna säga att den mat som serveras i kommunens skolor nu bidrar till ökad hållbarhet.

Ett annat utslag hade varit fullständigt oacceptabelt. Vi har ett uppdrag från väljarna som vi tänker fullfölja. Då hade det varit anmärkningsvärt om förvaltningsrättens dom hade fastställts. Det hade inneburit en inskränkning i den kommunala självstyrelsen och ytterligare urholkat förtroendet för Lagen om offentlig upphandling och EU-regelverket.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Gratulerar till att ni vann i Kammarrätten.Hoppas alla Sveriges kommuner följer efter er.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger