söndag 26 februari 2012

Trots Moderaternas envisa motstånd - nu är det klart för ny förskola i Til i Sigtuna stad

Vi i den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) i Sigtuna kommun beslutade redan i våras att bygga en helt ny förskola i Til i Sigtuna stad. Bygget hade kunnat vara igång, men Moderaterna med stödpartier i oppositionen som varit emot satsningen hela tiden överklagade beslutet. Inte bara en gång, utan två. Nu har kommunledningen fått rätt både i hos Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen. Nu kan därför planeringen av bygget av förskolan fortsätta.

Med bygget av en helt ny förskola i Til fortsätter kommunledningen sin offensiva satsning på barn och unga. Vi vill att föräldrarna skall känna säkerhet i att de får en plats i tid och barnen har rätt att gå i en verksamhet som håller hög kvalitet.

Den nya förskolan i Til skall förstärka kapaciteten i området och göra det möjligt för fler föräldrar att välja en förskola i närheten av sin bostad, vilket är ett val de flesta föräldrar gör idag. Den nya förskolan ska rymma 100-130 nya förskoleplatser och är en del i säkerställandet av den kommunala platsgarantin inom förskolan.

Moderaternas överklagande av detaljplanen är allvarlig och kan sätta både många föräldrar och kommunen i en svår situation. Det kommer bli mycket svårt att tillgodose allas önskemål om plats i förskolan i Tilområdet under en tid. Förskolan blir nästan ett år försenad tack vara Moderaterna, något som vi naturligtvis kommer hålla dem politiskt ansvariga för. Dessutom innebär det platsbrist på Sankta Gertruds skola. Förskolan Sankta Getrud ska nämligen flyttas till den nya förskolan och dess lokaler byggs om till skollokaler, något som nu också försenas. Det beklagar jag starkt.

Kommunledningen sätter nu högsta fart på planeringen och byggandet av den nya förskolan och siktar på att den ska vara inflyttningsklar tidigt under år 2014.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger